Algemene voorwaardenALGEMENE VOORWAARDEN VAN TRISPORT B.V.

 

1. DEFINITIES

 

1.1. Sportschool: TRISPORT B.V. gevestigd op Elsenerstraat 28 te Rijssen.

 

1.2. Lid: Een persoon die een lidmaatschap heeft afgesloten bij TRISPORT B.V..

 

2. LIDMAATSCHAP EN INSCHRIJVING

 

2.1. Ingangsdatum: De ingangsdatum van je overeenkomst is gelijk aan de dag van jouw inschrijving, tenzij je je inschrijft naar aanleiding van een voorverkoop vóór de opening van jouw club. In dat geval gaat je lidmaatschap in op de dag dat je club is geopend en niet op de dag van jouw inschrijving.

 

2.2. Lidmaatschap: Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van [duur van het lidmaatschap] en kan worden verlengd volgens de geldende voorwaarden.

 

2.3. Inschrijving: Om lid te worden, moet de klant een gedetailleerd inschrijfformulier invullen dat alle relevante medische informatie en eerdere sportervaring bevat. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

3. BETALING EN VERGOEDINGEN

 

3.1. Betaling: Leden dienen de verschuldigde bedragen op tijd te betalen volgens het gekozen betalingsplan.

 

3.2. Vergoedingen: TRISPORT B.V. behoudt zich het recht voor om de lidmaatschapsvergoedingen en andere kosten op elk moment te wijzigen, met een gedetailleerde schriftelijke kennisgeving aan de leden minimaal [aantal dagen] dagen voorafgaand aan de wijziging.

 

3.3. Periode van 4 weken: Dit zijn de periodes waaruit je overeenkomst is samengesteld. Deze periodes starten vanaf de ingangsdatum en worden gebruikt om de betaalmomenten vast te stellen, als je gekozen hebt voor een betaling per 4 weken.

 

3.4. Periode van 1 jaar: Dit is de periode bestaande uit dertien periodes van 4 weken.

 

3.5. Incassant ID: Het incassant ID voor automatische incasso is NL55ZZZ731904110000.

 

4. GEBRUIK VAN FACILITEITEN

 

4.1. Toegang: Leden hebben toegang tot de faciliteiten tijdens de openingstijden van de sportschool na het ondergaan van een grondige introductie en het voltooien van een gezondheidsscreening.

 

4.2. Gedragsregels: Leden dienen strikt de regels en voorschriften van de sportschool te volgen, inclusief hygiëne- en gedragsnormen. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot onmiddellijke schorsing of beëindiging van het lidmaatschap.

 

5. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

 

5.1. Aansprakelijkheid van leden: Leden erkennen uitdrukkelijk dat zij volledig verantwoordelijk zijn voor hun eigen gezondheid en veiligheid tijdens het gebruik van de faciliteiten van TRISPORT B.V.. Dit omvat het nemen van passende voorzorgsmaatregelen op basis van hun gezondheidstoestand en fysieke capaciteiten.

 

5.2. Verzekering: Het is sterk aanbevolen dat leden een adequate persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten om eventuele persoonlijke schade, letsel of verlies van eigendommen te dekken tijdens het gebruik van de sportschoolfaciliteiten.

 

5.3. Uitsluiting van aansprakelijkheid: TRISPORT B.V. is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel, schade, verlies of overlijden die voortvloeit uit het gebruik van de sportschoolfaciliteiten, inclusief maar niet beperkt tot letsel als gevolg van ongevallen, blessures of medische aandoeningen.

 

6. BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 

6.1. Opzegging door de leden: Leden kunnen hun lidmaatschap opzeggen volgens de voorwaarden vastgesteld in het lidmaatschapscontract.

 

6.2. Beëindiging door TRISPORT B.V.: TRISPORT B.V. behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van een lid te beëindigen bij herhaalde schending van de voorwaarden of bij gedrag dat de veiligheid of het welzijn van andere leden in gevaar brengt.

 

7. KLACHTEN

 

7.1. Klachtenprocedure: Wij streven ernaar om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je klachten hebt, horen we dat graag. Je kunt je in eerste instantie wenden tot de instructeur of medewerker in onze club en in tweede instantie contact opnemen via ons e-mailadres (info@trisportrijssen.nl). Als je klacht volgens jou niet is opgelost, maken we graag een persoonlijke afspraak om in gesprek te gaan en eventuele problemen op te lossen.

 

8. PRIVACYBELEID

 

8.1. Privacy: TRISPORT B.V. verbindt zich ertoe de privacy van de leden te respecteren en persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen.

 

9. CONTACTGEGEVENS

 

9.1 Contactgegevens TRISPORT B.V.:

Trisport Rijssen
Elsenerstraat 28
7461 DN Rijssen
0548-236743
info@trisportrijssen.nl
kvk: 73190411

 

 

10. WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

10.1. Wijzigingen: TRISPORT B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Leden worden tijdig op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen.

 

Door het lidmaatschap bij TRISPORT B.V. aan te gaan, stemt het lid in met de bovenstaande algemene voorwaarden.